DZIŚ POLECAMY:

Przystanek Bieszczady. Bez Cenzury

32.00

OSTATNIO DODANE:

Z Psalmami w góry

19.00

Regulamin

Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania oraz dokonywania zakupów.
Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

1. Wydawnictwo Carpathia prowadzi sprzedaż książek za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Aby zakupić wybrane książki należy:

  • dodać wybrane produkty do koszyka

  • wypełnić formularz zamówienia podając adres dostawy oraz adres na fakturze

  • zatwierdzić formularz zamówienia

3. Wysłanie wypełnionego formularza skutkuje przyjęciem zamówienia.

4. Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia, natomiast osoby niepełnoletnie - jedynie za wiedzą i pełnym nadzorem prawnego opiekuna.

5. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem.
Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danym osobowych, są one wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia, nigdy nie udostępniamy ani nie sprzedajemy danych innym podmiotom.

6. Klient wypełniając i zatwierdzając formularz zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza jego znajomość oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Do każdego zamówienia jest dołączona imienna faktura VAT.

8. Klient może anulować zamówienie pod numerem telefonu: (017) 852 85 26 bądź e-mailem: biuro@carpathia.net.pl. Anulowaniu nie podlega zamówienie, które zostało już wysłane do Klienta.

9. Ceny towaru podane są w PLN i są cenami brutto. W momencie złożenia zamówienia ceny stają się wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

10. Do każdego zamówienia doliczone są koszty przesyłki, zależne od wartości zamówienia oraz wybranej formy płatności.
Klient w formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy towaru.

11. Przy zamawianym towarze pojawi się informacja o terminie realizacji wybranej pozycji. Jest to czas potrzebny od jego wysłania. Uwzględnione są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie jest realizowane po skompletowaniu całego asortymentu.
W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia lub jego części Klient jest o tym fakcie informowany emailem, w przypadku dokonania przedpłaty, Sprzedawca dokonuje przelewu zwrotnego w terminie 3 dni roboczych w kwocie równej wartości części niezrealizowanego zamówienia.

12. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zakupiony towar:

  • za pobraniem (płatne przy odbiorze listonoszowi, na poczcie lub kurierowi)

  • przedpłata na konto


13. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 (Dz.U.Nr.22 poz.271) "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny". Klient zakupujący towar w naszym sklepie może z niego zrezygnować bez podania przyczyn, w ciągu 10 dni. Jest to możliwe tylko wtedy kiedy zakupiony towar nie był używany, kopiowany i nie uległ zniszczeniu.
Towar zwracany należy przesłać wraz z przesłaną fakturą. Zapewniamy zwrot kosztów równowartości ceny towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 2 dni roboczych przelewem bankowym na konto podane przez Klienta, bądź przekazem pocztowym na adres określony w zamówieniu. Zwrotowi nie podlega koszt dostawy i odesłania towaru.

14. Reklamacje. Jeżeli Klient po otrzymaniu towaru znajdzie wady techniczne bądź uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien go odesłać przesyłką pocztową na adres sklepu:

Wydawnictwo "Carpathia"

35-113 Rzeszów, ul. Modrzewiowa 14/2


Z towarem wadliwym Klient odsyła otrzymaną fakturę VAT. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem wadliwego towaru, sklep zwróci po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji – najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych.
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, jeżeli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu wydawniczego), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupionego towaru.

15. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentulanych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby wykonawcy usługi.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

17. Wydawnictwo Carpathia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.