Nova Sp. z o.o.


Nova Sp. z o.o.
ul. Boya- Żeleńskiego 16
35-105 Rzeszów

tel.  17 852 01 71
tel.  17 852 01 72
fax. 17 852 01 73